Yogaschool

Ong Namo

Kundalini en yoga en meditatie

Mantra’s chanten

Ademyoga

Klankschaal massage

Kundalini Yogaleraren

Nederland

 

Adem-yoga/Pranayama les 

 

De lessen Adem-yoga/Pranayama dienen voor:

1) het bewustworden en verbeteren van je ademhaling,

2) het aanleren van diverse adempatronen,

3) yogische ademhalingen en diverse meditaties op de ademhaling. 
 

Een goede ademhaling is de basis voor een goede gezondheid, goede conditie en vitaliteit, alsmede het bereiken van meer innerlijke rust en emotionele stabiliteit. Vele processen in je lichaam zijn cyclisch, steeds herhalend. Deze processen worden aangestuurd door het belangrijkste cyclische proces van je lichaam; je ademhaling. Wanneer je de ademhaling goed beheerst, heb je direct grip op de vele andere processen in je lichaam en daarmee op je gezondheid en vitaliteit.

Je zult merken, dat je minder vatbaar zult zijn voor stress, ook omdat je de kenmerken van toenemende stress in je lichaam en geest sneller herkent en hun negatieve uitwerking dan vóór kunt zijn.


De insteek van de lessen is, dat je thuis regelmatig oefent met je ademhaling. De lessen dienen dan feitelijk als ondersteuning en uitbreiding van je ademoefeningen thuis. We gaan in op je ervaringen, er worden nieuwe ademhalingspatronen en –oefeningen aangeboden, alsmede meditaties op de ademhaling, die je makkelijk en zonder hulpmiddelen thuis kan voortzetten.

Je hebt géén yoga-ervaring nodig om de lessen te kunnen volgen. Tevens zijn deze lessen ook goed te combineren met sportbeoefening of andere vormen van yoga.
 

De lessen Adem-yoga worden gegeven op aanvraag.